ورود به سیستم
  سیستم جامع دانشگاهی سدف ( پرتال ورود یکپارچه دانشجویان واساتید مرکز عالی تربیت مدرس واستاد قرآن کریم)
تهیه شده توسط مرکز اطلاعات - آمار و امور رایانه ای دانشگاه فردوسی مشهد 1381-1389
هر گونه سوء استفاده از این سایت به استناد آیین نامه تخلفات رایانه ای تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت

درباره ما     تماس با ما     مقررات مرکز     ثبت شکایات